Hãng Covidien

Sensor O2 tương thích với Covidien Call

Sensor O2 tương thích với Covidien

Analytical Industries: PSR-11-917-J Covidien: 4-020933-00 Hillrom (Airshields): 6735142 Invivo: 9445 Maxtec: MAX-13-250 R125P07 Mercury Medical: 10-103-05 Pacifitech: PT-11A Phillips (Respironics): 37-079 Teledyne: R17, #C-43690 Teleflex Medical: 5567 Viasys: 66030 VTI: 100580

Vui lòng gọi

Top

 0938.44.59.56