Hãng Critikon

Cảm biến SpO2 tương thích Critikon ® Call

Cảm biến SpO2 tương thích Critikon ®

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây: : GE ®: Critikon Dinamap 8700, 8710, 8720 Pulsse, 8721, 9710, 9700, 8280 và Oxyshuttle. Cáp 9-chân.

Vui lòng gọi

Top

 0938.44.59.56