Hãng Datascope

Cảm biến SpO2 tương thích Datascope Call

Cảm biến SpO2 tương thích Datascope

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây: Datascope: Accusat, Accutorr 3 SAT, Accutorr 4 SAT, Accutorr Plus, Passport, Passport 2, Passport 2LT, Passport 5L, Passport IL, Passport EL, Passport XL, Passport XG, Datascope Multinex Plus Monitor, Datascope 3000, cáp 9 chân

Vui lòng gọi

Top

 0938.44.59.56