Hãng GE

Cảm biến SpO2 tương thích GE Call

Cảm biến SpO2 tương thích GE

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây: Dash 2000, 3000, 4000, 5000, i/9500 (Tram 451N5/851N5). Solar 7000, 8000 e Eagle 1000, 3000, Smk SMV, Corometrics 250, cáp 9 chân

Vui lòng gọi

Top

 0938.44.59.56