Hãng Hellige

Cảm biến SpO2 tương thích Hellige Call

Cảm biến SpO2 tương thích Hellige

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây: Servomed 4 thế hệ SCP 844, 851, 852 SCS 804 SMK 151, 153, 154, 155-1, 156, 157, SMK181, 182, SMV 104T, 107, 111, 168, SMS316, SMC108, SMV104, Servomed N4, Servocard Cardioserv Series, Vicom SM, SMU 511, 611, 612, 630 Serie SMK-200, SMK210, 211, 230, 231, 240, 250, SMP 300, 310, Pepita 201, 202, 202 R, 203, 203 Pepita, R204, 204R, 205, Pepita 205R. Cáp 9-chân.

Vui lòng gọi

Top

 0938.44.59.56