Hãng Huntleigh

Cảm biến SpO2 tương thích với Huntleigh Call

Cảm biến SpO2 tương thích với Huntleigh

Cảm biến SPO2 tương thích với các Model sau đây: N-550, N-560, N-595, N-600 and N-600x, Huntleigh monitors and Cardio Aid 200 Defibrillators, Mediana ym6000. 9-foot cable.

Vui lòng gọi

Top

 0938.44.59.56