Hãng Infinium

Cảm biến SpO2 tương thích Infinium Call

Cảm biến SpO2 tương thích Infinium

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây: Infinium OmniOne, Infinium Omni II, Infinium Infitron và Infinium monitors

Vui lòng gọi

Top

 0938.44.59.56