Hãng Novametrix

Cảm biến SpO2 tương thích Novametrix Call

Cảm biến SpO2 tương thích Novametrix

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây: Novametrix: 505, 510, 511, 512, 513, 515B, 515C, 520, 520A, 7000, 7100, Oxypleth; Spacelabs: 90351-D/G, 90465, 90466, 90467, 90489, 90651-07/08, 90419-01, 90651A-07

Vui lòng gọi

Top

 0938.44.59.56