Hãng Philips

Cáp EKG tương thích với Philips Call

Cáp EKG tương thích với Philips

Cáp EKG tương thích với các Model sau: 78352C, 78354C, 78834C Legacy HP Monitors, Modules M1001A/B, M1002A/B, M3001A Opt. C12 or Opt. C18, IntelliVue Multi-Measurement Modules M3002A, Opt. C12, MMS X2, M8102A Opt. C12, MP2 Monitor, M8105A Opt. C12, MP5 Monitor, M3535A/M3536A, HeartStart MRx Defibrillator/Monitor. For use with M1644A (LPA5-90S0) and M1602A (LPB5-90S0) lead set.

Vui lòng gọi

Top

 0938.44.59.56