Hãng Spacelabs

Cảm biến SpO2 tương thích Spacelabs Call

Cảm biến SpO2 tương thích Spacelabs

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây: Spacelabs 1050, 1600, 1700, 90.367, 90.369, 90.469, 90.496, Ultraview, 91.220, 91.369, mCare 300

Vui lòng gọi

Top

 0938.44.59.56