Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

kd1.NAVIMED

kd1.NAVIMED

0938.44.59.56

kd2.NAVIMED

kd2.NAVIMED

0946.765.235

Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ khách hàng

08.66.83.1235

Huyết áp xâm lấn IBP

IBP tương thích với Zoll

Vui lòng gọi

AAMI IBP Adapter Cable

IBP tương thích với Welch Allyn

Vui lòng gọi

AAMI IBP Adapter Cable

IBP tương thích với Viatek

Vui lòng gọi

AAMI IBP Adapter Cable

IBP tương thích với Tektronix

Vui lòng gọi

AAMI IBP Adapter Cable

IBP tương thích với Spacelabs

Vui lòng gọi

Spacelabs IBP Adapter Cable

IBP tương thích với Siemens

Vui lòng gọi

Siemens Draeger IBP Converter Cable 5592147

IBP tương thích với Physio control

Vui lòng gọi

AAMI IBP Adapter Cable

IBP tương thích với Philips

Vui lòng gọi

IBP tương thích với các Model sau: Philips 78341A, 78342A, 78352A, M1165A, 78354C, 78205A-D, Merlin, Viridia 24, CMS 24, V26, M2, M3, M4, M1006A/B, M1026A, M1166A, M1175A, M1350B, M1205A, M1350A, M1353A, 8030A, 8040A, 3536A, all HP Monitors Model # XX, MXXXXA M1006A - BPM Module, M1006B, Merlin 1300, Omnicare M1006A to M1176A. 13 foot cable.

IBP tương thích với Pace Tech

Vui lòng gọi

AAMI IBP Adapter Cable

IBP tương thích với Nihon Kohden

Vui lòng gọi

Nihon Kohden IBP Adapter Cable

IBP tương thích với NDE

Vui lòng gọi

IBP tương thích với các Model sau: Bard H8000 Intra Aeortic Balloon Pump (No Cal); BCI 9100 Series and 9200 Advisor Series; Critikon; Digicare; Dixtal DX-2020, DX-2021, and DX-2023; Genera 710C; Hewlett Packard 5microvolt, (Option 002) 8805, 78205; Invivo Corporation/Medical Data Electronics (NDE), Inc. TVS Omnitrak, Omnitrak 4000, Millenia, Model 3550 Escort M12, Escort 100 - 200 - and 300 Series, MDE, Series 3100 - 3500; Ivy Biomedical 700, 400 Series; Medical Research Laboratories - Welch All

IBP tương thích với Mindray

Vui lòng gọi

Mindray® Compatible IBP Adapter Cable 001C-30-70757

IBP tương thích với Mennen

Vui lòng gọi

IBP tương thích với các Model sau:

IBP tương thích với Kontron

Vui lòng gọi

IBP tương thích với các Model sau: Arrow KAAT I Plus and II Plus; DRE Waveline and Vida; Infinium Procyon and Vega; Kontron Minimon, Supermon, Fetalmon 2B Fetalogic 4000, K2000, IAB Balloon Pump, 7000 Series, Aero KAAT II Plus. 13 foot cable.

IBP tương thích với MEK

Vui lòng gọi

IBP tương thích với các Model sau: MEK. 13 foot cable.

IBP tương thích với Marquette

Vui lòng gọi

IBP tương thích với các Model sau: GE® Marquette® Eagle, Dash 1000, Dash 2000, Dash 3000, Dash 3100, Dash 4000, Dash 5000, Solar 7000, Solar 8000, Solar 9000, Tram Module 100-600, Cath Lab, MAC-Lab, Tram Scope 100-800 A or L Series, Tram Rac 3, Tram Rac 4A; Datex-Ohmeda® AM Module E-PRESTN. 13 foot cable.

IBP tương thích với Kone

Vui lòng gọi

IBP tương thích với các Model sau: Datex-Ohmeda®, Air-Shields AS-100 (141 Module), AS-441; Burdick M500 Series M544 Module (M560/M565/M575 Mainframe); Diascope Traveler/North American; GE® Datex-Ohmeda® AS/3, AS/5, ESTP Module, CC-104, Cardiocap CM-104, Cardiocap I and II, Cardiocap 5; Kone M500 Series M544 Module (M560/ M565/ M575 Mainframe); Puritan - Bennett PB 240, PB 245, PB 245P; Simonson & Weil AS100 Series, Athena System, 8000 Quadrascope. 13 foot cable.

IBP tương thích với IVI

Vui lòng gọi

IBP tương thích với các Model sau: Bard H8000 Intra Aeortic Balloon Pump (No Cal); BCI 9100 Series and 9200 Advisor Series; Critikon; Digicare; Dixtal DX-2020, DX-2021, and DX-2023; Genera 710C; Hewlett Packard 5microvolt, (Option 002) 8805, 78205; Invivo Corporation/Medical Data Electronics (NDE), Inc. TVS Omnitrak, Omnitrak 4000, Millenia, Model 3550 Escort M12, Escort 100 - 200 - and 300 Series, MDE, Series 3100 - 3500; Ivy Biomedical 700, 400 Series; Medical Research Laboratories - Welch All

IBP tương thích với Invivo

Vui lòng gọi

IBP tương thích với các Model sau: BCI 9100 Series and 9200 Advisor Series; Critikon; Digicare; Dixtal DX-2020, DX-2021, and DX-2023; Genera 710C; Hewlett Packard 5microvolt, (Option 002) 8805, 78205; Invivo Corporation/Medical Data Electronics (NDE), Inc. TVS Omnitrak, Omnitrak 4000, Millenia, Model 3550 Escort M12, Escort 100 - 200 - and 300 Series, MDE, Series 3100 - 3500; Ivy Biomedical 700, 400 Series; Medical Research Laboratories - Welch Allyn Portable Invasive Care (PIC); Mindray / Data

IBP tương thích với Infinium

Vui lòng gọi

IBP tương thích với các Model sau: Arrow KAAT I Plus and II Plus; DRE Waveline and Vida; Infinium Procyon and Vega; Kontron Minimon, Supermon, Fetalmon 2B Fetalogic 4000, K2000, IAB Balloon Pump, 7000 Series, Aero KAAT II Plus. 13 foot cable.

IBP tương thích với Hellige

Vui lòng gọi

IBP tương thích với các Model sau: GE Hellige

IBP tương thích với Draeger

Vui lòng gọi

IBP tương thích với các Model sau: Draeger Cato, Cicero EM, Vitrara, Paramaeterbox, PB8800, PM8010, PM8014, PM8040, PM8060, Sulla, UM3, UM3.1. 13 foot cable.

IBP tương thích với Datex-Ohmeda

Vui lòng gọi

IBP tương thích với các Model sau: Datex-Ohmeda®, Air-Shields AS-100 (141 Module), AS-441; Burdick M500 Series M544 Module (M560/M565/M575 Mainframe); Diascope Traveler/North American; GE® Datex-Ohmeda® AS/3, AS/5, ESTP Module, CC-104, Cardiocap CM-104, Cardiocap I and II, Cardiocap 5; Kone M500 Series M544 Module (M560/ M565/ M575 Mainframe); Puritan - Bennett PB 240, PB 245, PB 245P; Simonson & Weil AS100 Series, Athena System, 8000 Quadrascope. 13 foot cable.

IBP tương thích với Datascope

Vui lòng gọi

IBP tương thích với các Model sau: BCI 9100 Series and 9200 Advisor Series; Critikon; Digicare; Dixtal DX-2020, DX-2021, and DX-2023; Genera 710C; Hewlett Packard 5microvolt, (Option 002) 8805, 78205; Invivo Corporation/Medical Data Electronics (NDE), Inc. TVS Omnitrak, Omnitrak 4000, Millenia, Model 3550 Escort M12, Escort 100 - 200 - and 300 Series, MDE, Series 3100 - 3500; Ivy Biomedical 700, 400 Series; Medical Research Laboratories - Welch Allyn Portable Invasive Care (PIC); Mindray / Datas

IBP tương thích với Critikon

Vui lòng gọi

AAMI IBP Adapter Cable

IBP tương thích với Criticare

Vui lòng gọi

IBP tương thích với các Model sau: Criticare Matrix, Scholar 2200.

IBP tương thích với Colin

Vui lòng gọi

IBP tương thích với các Model sau: Colin 408BP, 400 Series; CWE Research Lab Monitor; Datascope System IA Baloon Pump 95, 97, 98, 98XT, CS100, CS300, 2000, 2000A, 2001, 2002, 3000, Passport, Passport II, Passport XG, Spectrum, Spectrum OR, Trio; Hewlett Packard Sandborn, INEX; Kontron (Roche) 2106, 7320, 7324 (BP Module for 7046 & 7048); Marquette 3100 Series.

IBP tương thích với Brudick

Vui lòng gọi

IBP tương thích với các Model sau: Datex-Ohmeda®, Air-Shields AS-100 (141 Module), AS-441; Burdick M500 Series M544 Module (M560/M565/M575 Mainframe); Diascope Traveler/North American; GE® Datex-Ohmeda® AS/3, AS/5, ESTP Module, CC-104, Cardiocap CM-104, Cardiocap I and II, Cardiocap 5; Kone M500 Series M544 Module (M560/ M565/ M575 Mainframe); Puritan - Bennett PB 240, PB 245, PB 245P; Simonson & Weil AS100 Series, Athena System, 8000 Quadrascope. 13 foot cable.

IBP tương thích với BCI

Vui lòng gọi

AAMI IBP Adapter Cable

IBP tương thích với Air Shields

Vui lòng gọi

IBP tương thích với các Model sau: Datex-Ohmeda®, Air-Shields AS-100 (141 Module), AS-441; Burdick M500 Series M544 Module (M560/M565/M575 Mainframe); Diascope Traveler/North American; GE® Datex-Ohmeda® AS/3, AS/5, ESTP Module, CC-104, Cardiocap CM-104, Cardiocap I and II, Cardiocap 5; Kone M500 Series M544 Module (M560/ M565/ M575 Mainframe); Puritan - Bennett PB 240, PB 245, PB 245P; Simonson & Weil AS100 Series, Athena System, 8000 Quadrascope. 13 foot cable.

Trang 1 / 1
Hiển thị

Đăng nhập

Tên đăng nhập / Email

Mật khẩu

Đăng nhập

Tìm kiếm sản phẩm

Từ khóa tìm

Giá sản phẩm

Tìm kiếm

CÁC ĐỐI TÁC

CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM

Thống kê

Đang online 349
Hôm nay 413
Hôm qua 794
Trong tuần 2,870
Trong tháng 16,884
Tổng cộng 749,427