Mô hình bộ môn điều dưỡng

Mô hình bộ môn điều dưỡng Call

Mô hình bộ môn điều dưỡng

Chúng tôi cung cấp tất cả các mô hình về bộ môn thực hành điều dưỡng như: mô hình chọc dò màng phổi, mô hình điều dưỡng đa năng, mô hình tiêm tĩnh mạch...

Vui lòng gọi

Top

 0938.44.59.56