Mô hình bộ môn giải phẫu

Mô hình bộ môn giải phẫu Call

Mô hình bộ môn giải phẫu

Mô hình mô phỏng toàn bộ cơ thể cũng như nội tạng người với những bộ phận được tách rời và có kích thước như thât.

Vui lòng gọi

Top

 0938.44.59.56