Mô hình bộ môn sản nhi

Giá bán: Vui lòng gọi

1. Mô hình đặt dụng cụ tử cung

2. Mô hình khám thai

3. Mô hình sự sinh đẻ với bà mẹ và trẻ sơ sinh

4. Mô hình phát triển của trẻ sơ sinh

5. Mô hình thực tập khâu tầng sinh môn

6. Mô hình thực tập đỡ đẻ

7. Mô hình thực tập chăm sóc trẻ sơ sinh

 

Bình luận

Top

 0938.44.59.56