MÔ HÌNH GIẢNG DẠY Y KHOA

Mô hình bộ môn sản nhi Call

Mô hình bộ môn sản nhi

Cung cấp các mô hình liên quan tới quá trình phát triển của thai nhi từ trong bụng mẹ qua các giai đoạn tới lúc sanh và các mô hình thuộc về sản khoa của người mẹ...

Vui lòng gọi
Mô hình bộ môn hồi sức cấp cứu Call

Mô hình bộ môn hồi sức cấp cứu

Mô hình hồi sức cấp cứu

Vui lòng gọi
Mô hình bộ môn điều dưỡng Call

Mô hình bộ môn điều dưỡng

Chúng tôi cung cấp tất cả các mô hình về bộ môn thực hành điều dưỡng như: mô hình chọc dò màng phổi, mô hình điều dưỡng đa năng, mô hình tiêm tĩnh mạch...

Vui lòng gọi
Mô hình bộ môn giải phẫu Call

Mô hình bộ môn giải phẫu

Mô hình mô phỏng toàn bộ cơ thể cũng như nội tạng người với những bộ phận được tách rời và có kích thước như thât.

Vui lòng gọi

Top

 0938.44.59.56