Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

kd1.NAVIMED

kd1.NAVIMED

0938.44.59.56

kd2.NAVIMED

kd2.NAVIMED

0946.765.235

Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ khách hàng

08.66.83.1235

Sensor 02

Sensor O2 tương thích với VTI

Vui lòng gọi

Oxygen Cell

Sensor O2 tương thích với Viasys

Vui lòng gọi

Maxtec MAX-13-250 R125P07 Oxygen Cell

Sensor O2 tương thích với Viamed

Vui lòng gọi

Compatible Anesthesia Oxygen Cell

Sensor O2 tương thích với Teleflex Medical

Vui lòng gọi

Sensor O2 tương thích với Model sau: Maxtec MAX-13-250 O2 sensor for use with: Airshields; Analytical Industries; Covidien (Puritan-Bennett) 4-020933-00, 7820 Monitor, 7200 Vent; Datascope Anestar S; Hillrom; Hudson RCI [See Teleflex Medical]; Invivo; Mercury Medical; MSA 406931, MiniOX I, II, III, 3000; Pacifitech; Phillips (Respironics) Criterion Vent, Espirit Vent Lifecare; Puritan-Bennett; Teledyne; Teleflex Medical; Viasys 66030 Sensor, 6400 Vent, 8400 Vent, VIP Vent; VTI.

Sensor O2 tương thích với Teledyne

Vui lòng gọi

Compatible Anesthesia Oxygen Cell

Sensor O2 tương thích với Taema

Vui lòng gọi

Compatible Anesthesia Oxygen Cell

Sensor O2 tương thích với Siemens

Vui lòng gọi

Sensor O2 tương thích với Model sau: Maxtec MAX-12 O2 sensor for use with: Analytical Industries; Bird Avea Ventilator; Citi Technologies; Envitec; EME Hamilton Medical Viasys Arabella, Galileo, Raphael, Aladdin, 51254; Emerson Infant Flow; Datex-Ohmeda®; Hamilton Instruments Galileo, Raphael, Arabella, Multinex, Analyser; Infrasonics Adult Star 601T; Maxtec; MSA; Nuova; Puritan Bennett NP 840 Ventilator 4-074925-00; Siemens Servo 900C, 900D, 900E, Servo 300, 300A, SV 300, Servo 700, 710, SV900

Sensor O2 tương thích với Respironics

Vui lòng gọi

Sensor O2 tương thích với Model sau: Maxtec MAX-13-250 O2 sensor for use with: Airshields; Analytical Industries; Covidien (Puritan-Bennett) 4-020933-00, 7820 Monitor, 7200 Vent; Datascope Anestar S; Hillrom; Hudson RCI [See Teleflex Medical]; Invivo; Mercury Medical; MSA 406931, MiniOX I, II, III, 3000; Pacifitech; Phillips (Respironics) Cr...

Sensor O2 tương thích với Philip HP

Vui lòng gọi

Sensor O2 tương thích với Model sau: Maxtec MAX-2 O2 sensor for use with Analytical Industries; Drager Narkomed Series, Fabius GS, Fabius, GS, Tiro, 6850645, 6803290; Philips HP; Invivo: Magnitude; Mercury Medical; Pacifitech; Teledyne; VTI.

Sensor O2 tương thích với Philips

Vui lòng gọi

Sensor O2 tương thích với Model sau: Maxtec MAX-13-250 O2 sensor for use with: Airshields; Analytical Industries; Covidien (Puritan-Bennett) 4-020933-00, 7820 Monitor, 7200 Vent; Datascope Anestar S; Hillrom; Hudson RCI [See Teleflex Medical]; Invivo; Mercury Medical; MSA 406931, MiniOX I, II, III, 3000; Pacifitech; Phillips (Respironics) Cr...

Sensor O2 tương thích với Penlon

Vui lòng gọi

Sensor O2 tương thích với Model sau: Maxtec MAX-3 O2 sensor for use with: City Technologies; Maxtec; Nuova and Penlon Prisma SP2

Sensor O2 tương thích với Pacifitech

Vui lòng gọi

Compatible Anesthesia Oxygen Cell

Sensor O2 tương thích với Nuova

Vui lòng gọi

Anesthesia Oxygen Cell

Sensor O2 tương thích với Mercury Medical MSA

Vui lòng gọi

Compatible Anesthesia Oxygen Cell

Sensor O2 tương thích với Maxtex

Vui lòng gọi

Compatible Anesthesia Oxygen Cell

Sensor O2 tương thích với Invivo

Vui lòng gọi

Sensor O2 tương thích với Model sau: Maxtec MAX-2 O2 sensor for use with Analytical Industries; Drager Narkomed Series, Fabius GS, Fabius, GS, Tiro, 6850645, 6803290; Philips HP; Invivo: Magnitude; Mercury Medical; Pacifitech; Teledyne; VTI.

Sensor O2 tương thích với Hudson RCI

Vui lòng gọi

Compatible Anesthesia Oxygen Cell

Sensor O2 tương thích với Hillrom

Vui lòng gọi

Sensor O2 tương thích với Model sau: Maxtec MAX-13-250 O2 sensor for use with: Airshields; Analytical Industries; Covidien (Puritan-Bennett) 4-020933-00, 7820 Monitor, 7200 Vent; Datascope Anestar S; Hillrom; Hudson RCI [See Teleflex Medical]; Invivo; Mercury Medical; MSA 406931, MiniOX I, II, III, 3000; Pacifitech; Phillips (Respironics) Cr...

Sensor O2 tương thích với Hamilton Medical

Vui lòng gọi

Compatible Anesthesia Oxygen Cell

Sensor O2 tương thích với Envitec

Vui lòng gọi

Compatible Anesthesia Oxygen Cell

Sensor O2 tương thích với Draeger

Vui lòng gọi

Compatible Anesthesia Oxygen Cell

Sensor O2 tương thích với Datex-Ohmeda

Vui lòng gọi

Anesthesia Oxygen Cell

Sensor O2 tương thích với Datex engstrom

Vui lòng gọi

Compatible Anesthesia Oxygen Cell

Sensor O2 tương thích với Datascope

Vui lòng gọi

Sensor O2 tương thích với Model sau: Maxtec MAX-13-250 O2 sensor for use with: Airshields; Analytical Industries; Covidien (Puritan-Bennett) 4-020933-00, 7820 Monitor, 7200 Vent; Datascope Anestar S; Hillrom; Hudson RCI [See Teleflex Medical]; Invivo; Mercury Medical; MSA 406931, MiniOX I, II, III, 3000; Pacifitech; Phillips (Respironics) Cr...

Sensor O2 tương thích với Covidien

Vui lòng gọi

Analytical Industries: PSR-11-917-J Covidien: 4-020933-00 Hillrom (Airshields): 6735142 Invivo: 9445 Maxtec: MAX-13-250 R125P07 Mercury Medical: 10-103-05 Pacifitech: PT-11A Phillips (Respironics): 37-079 Teledyne: R17, #C-43690 Teleflex Medical: 5567 Viasys: 66030 VTI: 100580

Sensor O2 tương thích với City Technologies

Vui lòng gọi

Compatible Anesthesia Oxygen Cell

Sensor O2 tương thích với Analytical Instruments

Vui lòng gọi

Anesthesia Oxygen Cell

Sensor O2 tương thích với Air Shields

Vui lòng gọi

Sensor O2 tương thích với Model sau: Original Maxtec MAX-13-250 O2 sensor for use with: Airshields; Analytical Industries; Covidien (Puritan-Bennett) 4-020933-00, 7820 Monitor, 7200 Vent; Datascope Anestar S; Hillrom; Hudson RCI [See Teleflex Medical]; Invivo; Mercury Medical; MSA 406931, MiniOX I, II, III, 3000; Pacifitech; Phillips (Respironics) Criterion Vent, Espirit Vent Lifecare; Puritan-Bennett; Teledyne; Teleflex Medical; Viasys 66030 Sensor, 6400 Vent, 8400 Vent, VIP Vent; VTI.

Trang 1 / 1
Hiển thị

Đăng nhập

Tên đăng nhập / Email

Mật khẩu

Đăng nhập

Tìm kiếm sản phẩm

Từ khóa tìm

Giá sản phẩm

Tìm kiếm

CÁC ĐỐI TÁC

CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM

Thống kê

Đang online 45
Hôm nay 956
Hôm qua 464
Trong tuần 956
Trong tháng 14,970
Tổng cộng 747,513