Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

kd1.NAVIMED

kd1.NAVIMED

0938.44.59.56

kd2.NAVIMED

kd2.NAVIMED

0946.765.235

Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ khách hàng

08.66.83.1235

Sensor Sp02

Cảm biến SpO2 tương thích với Zoll

Vui lòng gọi

Cảm biến SPO2 tương thích với các Model sau đây: All Masimo patient monitors; MDE: Escort II OPT30 Prism; GE® Marquette: Dinamap ProCare with Masimo Pro 1000, ProSeries V2, V300; Invivo T8; Schiller; Zoll: E Series, M Series and R Series; Datascope: Accutor V, Passport Duo, Passport Trio, Passport 2, Passport V, Passport XG, Spectrum, Spectrum OR, V12, V21, EPM4; Bitmos: sat 800, sat 801, sat 805, sat 816, satPuls, Philips Respironics Alice 5 Diagnostic Sleep System. 9-Foot cable.

Cảm biến SpO2 tương thích với Welch Allyn

Vui lòng gọi

Cảm biến SPO2 tương thích với các Model sau đây: all Nellcor monitors with Oximax technology including NPB-195.

Cảm biến SpO2 tương thích với Penlon

Vui lòng gọi

Datascope Duo, Trio and Datascope Passport XG, DPM1, DPM2, DPM3, DPM4, DPM5, DPM6, DPM7; Penlon InterMed PM-8000. 9-foot cable.

Cảm biến SpO2 tương thích với Huntleigh

Vui lòng gọi

Cảm biến SPO2 tương thích với các Model sau đây: N-550, N-560, N-595, N-600 and N-600x, Huntleigh monitors and Cardio Aid 200 Defibrillators, Mediana ym6000. 9-foot cable.

Cảm biến SpO2 tương thích với Dolphin

Vui lòng gọi

Cảm biến SPO2 tương thích với các Model sau đây: Dolphin ONE Oximeters 210, 2150, 2100, This short 3-foot cable sensor is for use with an extension cable, and is compatible for the following SpO2 monitors 2G00751. Original part number: 201, 360, 360.

Cảm biến SpO2 tương thích với Creative

Vui lòng gọi

Cảm biến SPO2 tương thích với các Model sau đây: Classic 120 and Prince 100F; Newtech PM90. Also compatible with Creative monitors that require a 5-pin connector. 9-foot cable.

Cảm biến SpO2 tương thích với Colin

Vui lòng gọi

Compatible SpO2 Sensor

Cảm biến SpO2 tương thích Nonin

Vui lòng gọi

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây: Avant 4000

Cảm biến SpO2 tương thích Pace Tech

Vui lòng gọi

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây: Vitalmax 4000

Cảm biến SpO2 tương thích Philips

Vui lòng gọi

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây: Viridia 24C, C1, C3, M3, M4, MP20, MP30, MP40, MP50, M1191A, MP70, MP80, VM4, VM6, VM8, HeartStart MRx and SureSigns VS2, VS3.

Cảm biến SpO2 tương thích Bionet

Vui lòng gọi

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây: BM3

Cảm biến SpO2 tương thích Respironics

Vui lòng gọi

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây: 920, 920M và 920M Plus. Ngoài ra để sử dụng với Respironics / Novametrix Healthdyne cầm tay Tidal Wave 710Sp và 715Sp

Cảm biến SpO2 tương thích Novametrix

Vui lòng gọi

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây: Novametrix: 505, 510, 511, 512, 513, 515B, 515C, 520, 520A, 7000, 7100, Oxypleth; Spacelabs: 90351-D/G, 90465, 90466, 90467, 90489, 90651-07/08, 90419-01, 90651A-07

Cảm biến SpO2 tương thích Masimo

Vui lòng gọi

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây: Masimo Red 2053 (DCI-DC3), 2054 (DCI-DC12) cảm biến pulsoximetry, nhịp tim, và chỉ số tưới máu.

Cảm biến SpO2 tương thích BCI

Vui lòng gọi

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây: Biocare BM-9000S

Cảm biến SpO2 tương thích máy đo độ bão hòa oxy trong máu của hãng Nellcor

Vui lòng gọi

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân Nellcor

Cảm biến SpO2 tương thích Nihon Kohden

Vui lòng gọi

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây:Nihon Kohden BSM-2300 Life Scope I, BSM-2301, MSM 2301K, 2303 Life Scope I, 2303K, BSM 2350 Life Scope L, BSM-2351, 2353 Life Scope L, BSM-4100 Life Scope P, BSM 4101, 4103 TL-101T, 4111, 4113 Life Scope P, BSM-5100 Life Scope A, BSM-5105, 5135 Life Scope A, Life Scope TR, BSM-6000 series, BSM-6301K, BSM-6501K, BSM-6701K, BSM-9510 Life Scope M, BSM-9800 Life Scope S, Oxipal P2

Cảm biến SpO2 tương thích Meditech

Vui lòng gọi

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây: D3D, G3C, G3F, G3H và monitor theo dõi bệnh nhân G3L ; Mediblu MM12.

Cảm biến SpO2 tương thích Infinium

Vui lòng gọi

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây: Infinium OmniOne, Infinium Omni II, Infinium Infitron và Infinium monitors

Cảm biến SpO2 tương thích Newtech

Vui lòng gọi

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây: Newtech NT2A

Cảm biến SpO2 tương thích Takaoka

Vui lòng gọi

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây: Takaoka 9504, 9504 ECG, Oxipani y Oxifast.

Cảm biến SpO2 tương thích Edan

Vui lòng gọi

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây: Tất cả các monitor của Edan và M3, M3B, M8, M8A, M8B, M9, M9A, M50, M80, iM9, iM9A, iM50, iM80

Cảm biến SpO2 tương thích Spacelabs

Vui lòng gọi

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây: Spacelabs 1050, 1600, 1700, 90.367, 90.369, 90.469, 90.496, Ultraview, 91.220, 91.369, mCare 300

Cảm biến SpO2 tương thích Simed

Vui lòng gọi

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây: Baxter : ASAT; SiMED: S-50, S-100 and S-100e.

Cảm biến SpO2 tương thích Draeger

Vui lòng gọi

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây: Siemens Draeger: SC6002XL, 7000, SC8000, SC9000X, Infinity Vista and Infinity Delta.

Cảm biến SpO2 tương thích Siemens

Vui lòng gọi

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây: Siemens Draeger: SC6002XL, 7000, SC8000, SC9000X, Infinity Vista and Infinity Delta.

Cảm biến SpO2 tương thích Schiller

Vui lòng gọi

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây: TM7, Argus Pro, Argus LCM

Cảm biến SpO2 tương thích Artema

Vui lòng gọi

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây: S&W. Artema

Cảm biến SpO2 tương thích Palco

Vui lòng gọi

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với tất cả màn hình của Palco

Cảm biến SpO2 tương thích Mindray

Vui lòng gọi

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây: Mindray BeneView T5, T8 và IPM-8900. Cáp 9-chân.

Cảm biến SpO2 tương thích Mennen

Vui lòng gọi

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây: Horizon 2000, cáp 9 chân

Cảm biến SpO2 tương thích MEK

Vui lòng gọi

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây: MP 100, MP 110, MP 400, MP 500, MP 600, MP 1000; Votem VP-700, VP-1000, VP-1200. Cáp 9-chân.

Cảm biến SpO2 tương thích Joinscience

Vui lòng gọi

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây: M & B: CD2000 và MB526T; Joinscience: CD2000. Cáp 9-chân.

Cảm biến SpO2 tương thích Lohmeier

Vui lòng gọi

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây: Lohmeier M010, cáp 9 chân

Cảm biến SpO2 tương thích Kontron

Vui lòng gọi

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây: Kontron: 7138, 7840, 7845, 7137 Minimon Y 7337, Micromon, Supermon, Kolormon, Trakmon. Cáp 9-chân.

Cảm biến SpO2 tương thích Kernell

Vui lòng gọi

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây: KN601M. Cáp 9-chân

Cảm biến SpO2 tương thích Invivo (Nellcor ®)

Vui lòng gọi

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây: 4500, 4500 Plus, Millenia, Omega 1445, Omni-Trak TVS, Sat Scout. Cáp 9-chân

Cảm biến SpO2 tương thích Hellige

Vui lòng gọi

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây: Servomed 4 thế hệ SCP 844, 851, 852 SCS 804 SMK 151, 153, 154, 155-1, 156, 157, SMK181, 182, SMV 104T, 107, 111, 168, SMS316, SMC108, SMV104, Servomed N4, Servocard Cardioserv Series, Vicom SM, SMU 511, 611, 612, 630 Serie SMK-200, SMK210, 211, 230, 231, 240, 250, SMP 300, 310, Pepita 201, 202, 202 R, 203, 203 Pepita, R204, 204R, 205, Pepita 205R. Cáp 9-chân.

Cảm biến SpO2 tương thích Goldway

Vui lòng gọi

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây: Goldway và DRE Spectra AG5. Cáp 9-chân

Cảm biến SpO2 tương thích GE

Vui lòng gọi

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây: Dash 2000, 3000, 4000, 5000, i/9500 (Tram 451N5/851N5). Solar 7000, 8000 e Eagle 1000, 3000, Smk SMV, Corometrics 250, cáp 9 chân

Cảm biến SpO2 tương thích Datex-Ohmeda

Vui lòng gọi

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây: Datex-Ohmeda®: 3700, 3710, 3740, 3770, 3775, 3800, 4700, 5250 RGM, OxiCap, Biox 3740, Biox 3760, Rascal II, Datex-Ohmeda® TuffSat® 3775, 37xx Series, 3800, 3900, 3900P, 4700 and 5250 respiratory gas monitors Cardiocap/5 with N-XOSAT option, S/5, AS/3, CS/3 Modular Monitors with M-OSAT module, Modulus CD; GE® 7000 Series, Corometrics 511, TRAM A.R., OXY-W4-H, TRAM Modular x00S

Trang 1 / 2
Hiển thị

Đăng nhập

Tên đăng nhập / Email

Mật khẩu

Đăng nhập

Tìm kiếm sản phẩm

Từ khóa tìm

Giá sản phẩm

Tìm kiếm

CÁC ĐỐI TÁC

CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM

Thống kê

Đang online 91
Hôm nay 1,027
Hôm qua 464
Trong tuần 1,027
Trong tháng 15,041
Tổng cộng 747,584