THIẾT BỊ KHOA MẮT

Đèn soi đáy mắt 3723 Ri-Scope L Call

Đèn soi đáy mắt 3723 Ri-Scope L

Đèn soi đáy mắt 3723

Model: Ri-scope L

Code: 3723

Hãng sản xuất: Riester

Nước sản xuất: Đức

Vui lòng gọi
Đèn khám mắt gián tiếp - có dây - All Pupil - Riester Call

Đèn khám mắt gián tiếp - có dây - All Pupil - Riester

Đèn khám mắt gián tiếp - có dây - All Pupil - Riester

Vui lòng gọi
Đèn khám mắt gián tiếp - loại không dây - All Pupil - Riester Call

Đèn khám mắt gián tiếp - loại không dây - All Pupil - Riester

Đèn khám mắt gián tiếp - loại không dây - All Pupil - Riester
Dùng Pin sạc Lithium-Ion

Vui lòng gọi
Bộ đèn khám mắt-tai RI-STAR, ánh sáng halogen Call

Bộ đèn khám mắt-tai RI-STAR, ánh sáng halogen

Bộ đèn khám mắt-tai RI-STAR, ánh sáng halogen 2.5V, pin tiểu - Riester
Model: RI-STAR
Code: 3032
Hãng sản xuất: Riester
Nước sản xuất: Đức

Vui lòng gọi
Đèn khám mắt RI-MINI ánh sáng halogen Call

Đèn khám mắt RI-MINI ánh sáng halogen

Đèn khám mắt RI-MINI ánh sáng halogen, pin tiểu - Riester

Model: RI-MINI

Hãng sản xuất: Riester

Nước sản xuất: Đức

Vui lòng gọi

Top

 0938.44.59.56